ዞባታት ተዓዘብ ኣስማት ገጠራት ኤርትራ ተዓዘብ

መጸውዒ ናይ ዞባ ስም ስም
ዞባ ጋሽ ባርካ ንኡስ ዞባ ሞንጎሎ Mogolo District
ዞባ ጋሽ ባርካ ንኡስ ዞባ ሻምቡቆ Shambuko District
ዞባ ጋሽ ባርካ ንኡስ ዞባ ተሰነይ Teseney District
ዞባ ማእከል ንኡስ ዞባ በሪክ Berikh Subregion
ዞባ ማእከል ንኡስ ዞባ ጋላ ነፍሒ Ghala Nefhi Subregion
ዞባ ማእከል ሴሜናዊ Northern
ዞባ ማእከል ንኡስ ዞባ ሰረጀቓ Serejaka Subregion
ዞባ ማእከል ደቡባዊ Southern
ዞባ ማእከል ንኡስ ዞባ ደቡባዊ ምዕራብ South Western Subregion
ዞባ ሴሜናዊ ባሕሪ ንኡስ ዞባ ኣፍዓበት Afabet Subregion

Page 3Of 6

ዝርዝር ኣስማት ንኡስ ዞባታት ኤርትራ ብ ካርታ