ዞባታት ተዓዘብ ኣስማት ገጠራት ኤርትራ ተዓዘብ

መጸውዒ ናይ ዞባ ስም ስም
ዞባ ዓንሰባ ንኡስ ዞባ ዓዲ ተከሌዛን Adi Tekelezan Subregion
ዞባ ዓንሰባ ንኡስ ዞባ ኣስማት Asmat Subregion
ዞባ ዓንሰባ ንኡስ ዞባ ገለብ Geleb Subregion
ዞባ ዓንሰባ ንኡስ ዞባ ሓበሮ Habero Subregion
ዞባ ዓንሰባ ንኡስ ዞባ ሓገዝ Hagaz Subregion
ዞባ ዓንሰባ ንኡስ ዞባ ሓልሓል Halhal Subregion
ዞባ ዓንሰባ ንኡስ ዞባ ከርከበት Kerkebet Subregion
ዞባ ዓንሰባ ንኡስ ዞባ ሰላ Sela Subregion
ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ደቀምሓረ Dekemhare Subregion
ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ማይምነ Mai-Mne Subregion

Page 1Of 6

ዝርዝር ኣስማት ንኡስ ዞባታት ኤርትራ ብ ካርታ