መጸውዒ ናይ ከባቢ ስም ዓዲ ብዝሒ ህዝቢ ብዝሒ ሕክምና ብዝሒ ቤት ትምህርቲ
ደንበዛን ደቂ-ገብሩ ኣይተመዝገበን ኣይተመዝገበን ኣይተመዝገበን
ደንበዛን ደቀምሓረ ኣይተመዝገበን ኣይተመዝገበን ኣይተመዝገበን
ደንበዛን ዓዲ ተከሌዛን ኣይተመዝገበን ኣይተመዝገበን ኣይተመዝገበን
ካርነሽም ዛግር ኣይተመዝገበን ኣይተመዝገበን ኣይተመዝገበን
ካርነሽም ወኪ ኣይተመዝገበን ኣይተመዝገበን ኣይተመዝገበን
ደንበዛን ጉሪታት ኣይተመዝገበን ኣይተመዝገበን ኣይተመዝገበን
ደንበዛን ሓየሎ ኣይተመዝገበን ኣይተመዝገበን ኣይተመዝገበን
ደንበዛን ደቂ-ዘርኡ ኣይተመዝገበን ኣይተመዝገበን ኣይተመዝገበን
ደንበዛን ደቂ-ዘርኡ ኣይተመዝገበን ኣይተመዝገበን ኣይተመዝገበን
ካርነሽም ደቕሰብ ኣይተመዝገበን ኣይተመዝገበን ኣይተመዝገበን

Page 1Of 26

ዝርዝር ኣስማት ገጠራት ኤርትራ ብ ካርታ