መጸውዒ ናይ ከባቢ ስም ዓዲ ስም ዓዲ ብኢንግሊዝ
ናቕፋ ኣብ ኣንራፋ Ab Anrafa
ላብካ ኣብዓራራ Abarara
ደንበዛን ደቂ-ገብሩ Deki-Gebru
ደንበዛን ደቀምሓረ Dekemhare
ደንበዛን ዓዲ ተከሌዛን Adi Tekelezian
ካርነሽም ዛግር Zagir
ካርነሽም ወኪ Weki
ደንበዛን ጉሪታት Guritat
ደንበዛን ሓየሎ Hayelo
ደንበዛን ደቂ-ዘርኡ Deki-Zeru

Page 1Of 48

ዝርዝር ኣስማት ገጠራት ኤርትራ ብ ካርታ