ዞባታት ተዓዘብ ኣስማት ገጠራት ኤርትራ ተዓዘብ

መጸውዒ ናይ ዞባ ስም ስም
ዞባ ሴሜናዊ ባሕሪ ንኡስ ዞባ ዳህላክ Dahlak Subregion
ዞባ ሴሜናዊ ባሕሪ ንኡስ ዞባ ፎሮ Foro Subregion
ዞባ ሴሜናዊ ባሕሪ ንኡስ ዞባ ገልዓሎ Ghela'elo Subregion
ዞባ ሴሜናዊ ባሕሪ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ Ghinda Subregion
ዞባ ሴሜናዊ ባሕሪ ንኡስ ዞባ ባጽዕ Massawa Subregion
ዞባ ሴሜናዊ ባሕሪ ንኡስ ዞባ ናቕፋ Nakfa Subregion
ዞባ ደቡባዊ ባሕሪ ንኡስ ዞባ ማእከለ ደንከልያ Central Denkalya Subregion
ዞባ ደቡባዊ ባሕሪ ንኡስ ዞባ ደቡባዊ ደንከልያ Southern Denkalya Subregion
ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ AdiKeih
ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ሰገነይቲ Segeneyti

Page 4Of 6

ዝርዝር ኣስማት ንኡስ ዞባታት ኤርትራ ብ ካርታ