ዞባታት ተዓዘብ ኣስማት ገጠራት ኤርትራ ተዓዘብ

መጸውዒ ናይ ዞባ ስም ስም
ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ዃላ Adi Quala
ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ዓረዛ Areza
ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ዱባርዋ Dbarwa
ዞባ ዓንሰባ ንኡስ ዞባ ዒላበርዒድ Elabered
ዞባ ሴሜናዊ ባሕሪ ንኡስ ዞባ ሽዕብ She'eb
ዞባ ሴሜናዊ ባሕሪ ንኡስ ዞባ ዙላ Zula
ዞባ ሴሜናዊ ባሕሪ ንኡስ ዞባ ቃሩራ Karura
ዞባ ደቡባዊ ባሕሪ ንኡስ ዞባ ሴሚናዊ ደንከልያ Northern Denkalya Subregion
ዞባ ደቡባዊ ባሕሪ ንኡስ ዞባ ኣራዕታ Anrata
ዞባ ጋሽ ባርካ ላዕላይ ጋሽ La'Elay Gash

Page 5Of 6

ዝርዝር ኣስማት ንኡስ ዞባታት ኤርትራ ብ ካርታ