ዞባታት ተዓዘብ ኣስማት ገጠራት ኤርትራ ተዓዘብ

መጸውዒ ናይ ዞባ ስም ስም
ዞባ ጋሽ ባርካ ኦምሓጀር Omhajer
ዞባ ጋሽ ባርካ ፎርቶ Forto
ዞባ ደቡብ እምኒ ሓይሊ Emni Haili
ዞባ ደቡብ ጾረና Tserona

Page 6Of 6

ዝርዝር ኣስማት ንኡስ ዞባታት ኤርትራ ብ ካርታ