መጸውዒ ናይ ከባቢ ስም ዓዲ ስም ዓዲ ብኢንግሊዝ
ደቂ-ድግና ተራእምኒ Teraemni
ደቂ-ድግና ታኺታ Takita
ጉሕጭዓ ክሳድ-ዳዕሮ Kisad Dairo
ጉሕጭዓ ሰምዓሰም Semasem
ጉሕጭዓ ላቌን Lqien
ደቂ-ድግና ገዳም-እንዳቦና Gedam-Endabona
ደግዓ ዓዲ ዑኪ Ad Auki
ደቂ-ድግና ሓሰረልቦ Haserlbo
ጽልማ ዓዲ ፍኒን Ad Finne
ዛይደ-ኮሎም ዓዲ-ትኹል Addi Toqualu

ዝርዝር ኣስማት ገጠራት ኤርትራ ብ ካርታ