መጸውዒ ናይ ከባቢ ስም ዓዲ ስም ዓዲ ብኢንግሊዝ ላቲቱድ
ካርነሽም ደቕሰብ Dekiseb 53
ደንበዛን ገሽናሽም Geshnashim 53
ካርነሽም ዓዲ-ጅን Adi-jin 52
ካርነሽም ኳንደባ Quandeba 51
ደንበዛን ሽማንጉስ-ታሕታይ Shimangus-tahtay 51
ደንበዛን ዓደኮሎም Adikolom 51
ካርነሽም ዓዜን Azien 5
ደንበዛን መቐርካ Meqerka 5
ካርነሽም ጸሓፍላም Tsehaflam 49
ደንበዛን ኣፍደዩ Afdiyo 49

ዝርዝር ኣስማት ገጠራት ኤርትራ ብ ካርታ