መጸውዒ ናይ ከባቢ ስም ዓዲ ስም ዓዲ ብኢንግሊዝ
ጨዓሎ-ሃዳድም ዓዲ-ኣስጎዶም Adi Asgedom
ምድሪ-ወዲ-ሰበራ ዓረዛ Arreza
ተኸላ ዓዛርና ከለውሊዕ azarna kelewlie
ደቡብ ማይ-ልቡስ May Libus
ደንበላስ ማይ-ሰስሑ Mai Cehu
ተኸላ ዓዲ-መንጎንቲ Adi Menjonti
ሰፍኣ ማይ-ድማ Mai-Dima
ተኸላ እንዳ-ኣማኒኤል Enda-Amanuel
ኣፈልባ ሓጺና-ላዕላይ Hatsina lalay
ዓናግር ዓቢይ-ዓዲ Abbi Adi

ዝርዝር ኣስማት ገጠራት ኤርትራ ብ ካርታ