መጸውዒ ናይ ከባቢ ስም ዓዲ ስም ዓዲ ብኢንግሊዝ ላቲቱድ
ደንበዛን ዓዲ-ንኣምን Adi-niamin 49
ደንበዛን ሰረጀቓ Serejeka 49
ደንበዛን ሽማንጉስ-ላዕላይ Shimangus-lalay 48
ካርነሽም ኳዜን Quazien 47
ካርነሽም ገረሚ Gerami 47
ደንበዛን ምለዛናይ Milzany 47
ደንበዛን ጣዕረሺ Tareshi 46
ካርነሽም እምባደርሆ Embaderho 43
ካርነሽም በለዛ Beleza 43
ካርነሽም ምድሪዜን Midrezien 43

ዝርዝር ኣስማት ገጠራት ኤርትራ ብ ካርታ