መጸውዒ ናይ ከባቢ ስም ዓዲ ስም ዓዲ ብኢንግሊዝ ላቲቱድ
ደንበዛን ደቂ-ሽሓይ Deki-Shehay 42
ካርነሽም ዓዲ-ንፋስ Adi-Nfas 4
ደንበዛን ደብሪ Debri 4
ደንበዛን ዓዲ-ሓንስ Adi-Hans 4
ደቡባዊ ባሕሪ እምባትካላ Embatkala 4
ደንበዛን ደቂ-ዳሽም፡ Deki-Dashim 39
ሴሜናዊ ባሕሪ ድርፎ Dirfo 36
ደንበዛን ጸዓዘጋ Tseazega 35
መጽሐ ሒንዚ Hinzi 35
ደቡባዊ ባሕሪ ዓርበረቡዕ ArbeRebue 33

ዝርዝር ኣስማት ገጠራት ኤርትራ ብ ካርታ