መጸውዒ ናይ ከባቢ ስም ዓዲ ስም ዓዲ ብኢንግሊዝ ላቲቱድ
ደቡባዊ ባሕሪ ነፋሲት Nefasit 33
ደቡባዊ ባሕሪ ማይ-ሓባር Mai-Habar 31
ከበሳ-ጭዋ ምስጓግ Misguag 31
ከበሳ-ጭዋ ዓዲ-ጓዕዳድ Adi-Guadad 26
ከበሳ-ጭዋ ዓዲ-ራእሲ Adi-Rasi 26
ከበሳ-ጭዋ ክትሞውሊዕ Kitmowli 25
ከበሳ-ጭዋ ኣባርዳእ Abaedaa 25
ላምዛ ሰሓርቲ ዓዲ-ሓውሻ Adi-Hawisha 24
ከበሳ-ጭዋ ዓደም-ነገር Adem-Neger 24
ከበሳ-ጭዋ ዓዲ-ሓሙሽተ Adi-Hamushte 24

ዝርዝር ኣስማት ገጠራት ኤርትራ ብ ካርታ