መጸውዒ ናይ ከባቢ ስም ዓዲ ስም ዓዲ ብኢንግሊዝ ላቲቱድ
ከበሳ-ጭዋ ላጕየን Laguyen 23
ከበሳ-ጭዋ ዓዲ-ጎምበሎ Adi-Gombele 22
ጽልማ ዓዲ-ላምዛ Ai Lamza 21633
ከበሳ-ጭዋ ሰላዕ-ዳዕሮ Sela-Daero 21
ሎጎ-ጭዋ ዓዲ-ከፈለት Adi-Kefelet 1926
ካርነሽም ምድሪ-ዛውል Midri-Zawil 19
ደቡባዊ ባሕሪ ጋዴን Gadien 18
ሰፍኣ ባምቡቆ Bambuk 18
ደቡባዊ ባሕሪ ዓዲ-ሮሶ Adi-Reso 17
ሰፍኣ ዓዲ-ጒላ Adi-gula 17

ዝርዝር ኣስማት ገጠራት ኤርትራ ብ ካርታ