መጸውዒ ናይ ከባቢ ስም ዓዲ ስም ዓዲ ብኢንግሊዝ ላቲቱድ
ሰፍኣ ዓዲ-ናህባይ-ላዕላይ Adi-Nahbay-Lalay 09
ጽንዓደግለ ዓዲ-ፍኚዕ Adi-Fichi 08654
ጽንዓደግለ ማይ-ዔላ Mai-Eiela 08364
ጽልማ ዓዲ-ገረድ Adi-Gered 0831
ጽንዓደግለ ሔቦ Hiebo 078584365669073
ጽንዓደግለ ዓዲ-ቁንጺ Adi-Quntsi 07692
ቡያ ኢራፋይለ Irafayle 07162575427478
ጽንዓደግለ ሰገነይቲ Segeneyti 064329296127806
ሰፍኣ ጫዓት Chaat 06
ሓደግቲ ዓደብዑር Adebu'ur 0591

ዝርዝር ኣስማት ገጠራት ኤርትራ ብ ካርታ