መጸውዒ ናይ ከባቢ ስም ዓዲ ስም ዓዲ ብኢንግሊዝ ላቲቱድ
ሓደግቲ ማዕረባ Maereba 037031917436796
ጉሕጭዓ ዘመር Zemer 03
ሓደግቲ ዓዲ-ባዕከል Adi-Baekel 02841100625364
እገላ-ሓመስ ዓዲ-ጎልጎል Adi-Golgol 0266
ጽንዓደግለ ደግራ Degra 022884725480617
ሓደግቲ ደግራ መሬቶ Degra Merieto 022743581110674
ጽልማ ዓደቀ-ቶዂላ Ad Deka Takla 0226
ሓደግቲ ዓዲቀይሕ Adikeyih 02105
ጉሕጭዓ ገርጠጢ Gerteti 02
ጉሕጭዓ ዓዲ-ሕዝባይ Adi-hizbay 02

ዝርዝር ኣስማት ገጠራት ኤርትራ ብ ካርታ