መጸውዒ ናይ ከባቢ ስም ዓዲ ስም ዓዲ ብኢንግሊዝ
ደንበዛን ደቂ-ዘርኡ Deki-Zeru
ካርነሽም ደቕሰብ Dekiseb
ደንበዛን ገሽናሽም Geshnashim
ካርነሽም ዓዲ-ጅን Adi-jin
ካርነሽም ኳንደባ Quandeba
ደንበዛን ሽማንጉስ-ታሕታይ Shimangus-tahtay
ደንበዛን ዓደኮሎም Adikolom
ካርነሽም ዓዜን Azien
ደንበዛን መቐርካ Meqerka
ካርነሽም ጸሓፍላም Tsehaflam

Page 2Of 48

ዝርዝር ኣስማት ገጠራት ኤርትራ ብ ካርታ