መጸውዒ ናይ ከባቢ ስም ዓዲ ስም ዓዲ ብኢንግሊዝ ላቲቱድ
ደቂ-ድግና ታኺታ Takita 15
ዓረት ማይ-ሓራሳት May-Harasat 99959
ዓረት ሓላይ Halay 998914012734344
ጉሕጭዓ ክሳድ-ዳዕሮ Kisad Dairo 992379807180926
ጉሕጭዓ ሰምዓሰም Semasem 99
ጉሕጭዓ ላቌን Lqien 99
መረታ-ሰበነ ማይሓ Maiayha 98721
መረታ-ሰበነ ሓሊቦ Halibo 986993639232843
ቆሓይቶ ጠውዓዝ Tewuaz 98573
ደቂ-ድግና ድግሳ Digsa 98541190525481

ዝርዝር ኣስማት ገጠራት ኤርትራ ብ ካርታ