መጸውዒ ናይ ከባቢ ስም ዓዲ ስም ዓዲ ብኢንግሊዝ ላቲቱድ
ደቂ-ድግና ማይ-ወይኒ Mai-Weyni 966507196151323
መረታ-ሰበነ ተውሮ Tewro 96228
ደቂ-ድግና ሓድሽ-ዓዲ Hadish-Adi 953239737860374
መጽሐ ዓዲ-ቐርጫ Adi-Qercha 9517
ደቂ-ድግና ዓዲ-ሓዲድ Adi-Hadid 9508
መረታ-ሰበነ ሓዲዳ Hadida 950234812983714
ደቂ-ድግና ሓሰረልቦ Haserlbo 95
ጽልማ ዓዲ ፍኒን Ad Finne 9481
ሓደግቲ ንጎቦ Ngobo 94186
መረታ-ሰበነ ዓደበነ Adebena 93909

ዝርዝር ኣስማት ገጠራት ኤርትራ ብ ካርታ