መጸውዒ ናይ ከባቢ ስም ዓዲ ስም ዓዲ ብኢንግሊዝ ላቲቱድ
ቆሓይቶ መድሕሎ Medhlo 93895
ዛይደ-ኮሎም ዓዲ-ትኹል Addi Toqualu 937321135755633
ዓረት በርሀነት Berhenet 93161
ምድሪ-ወዲ-ሰበራ ዓረዛ Arreza 928696205881359
ደቂ-ድግና እምባ-ክብርቲ Emba-Kibrti 92728
ቆሓይቶ ካሪቦሳ Karibosa 925238666350861
ደቡብ ዓዲ-ኢታይ Adi-Eitay 9244
ምድሪ-ወዲ-ሰበራ ዓዲ-ጉርዲ Adi-Gurdi 9219
ተኸላ ዓዛርና ከለውሊዕ azarna kelewlie 921066174085974
ዓረት መርዓዳ Mereada 92025

ዝርዝር ኣስማት ገጠራት ኤርትራ ብ ካርታ