መጸውዒ ናይ ከባቢ ስም ዓዲ ስም ዓዲ ብኢንግሊዝ ላቲቱድ
ደቡብ ማይ-ልቡስ May Libus 919739184351716
መጽሐ እንድሕሽ Endhish 91909
ደንበላስ ማይ-ሰስሑ Mai Cehu 918080437933009
ዓረት ኣውህነ Awhne 91738
ተኸላ ዓዲ-መንጎንቲ Adi Menjonti 914431143531846
መረታ-ሰበነ ቀርጸቀምጠ Kertseqemthe 91287
መረታ-ሰበነ እምበይቶ Embeyto 91119
ሰፍኣ ማይ-ድማ Mai-Dima 91
ተኸላ እንዳ-ኣማኒኤል Enda-Amanuel 91
ኣፈልባ ሓጺና-ላዕላይ Hatsina lalay 90746414248479

ዝርዝር ኣስማት ገጠራት ኤርትራ ብ ካርታ