መጸውዒ ናይ ከባቢ ስም ዓዲ ስም ዓዲ ብኢንግሊዝ ላቲቱድ
መረታ-ሰበነ ፍሉሕ Fuluh 9066
ቆሓይቶ ዓቢ-ግራት Abi-Girat 90566
ዓናግር ዓቢይ-ዓዲ Abbi Adi 9056
ገረንፊት ኣቡላሽ Abulash 90541
ዓረት መንደፈራ Mendefera 903658767159586
ቆሓይቶ ዳሎ Dalo 90315
መረታ-ሰበነ ተኸላቢ Teklabi 90245
ዓረት ሓዋጹ Hawatsu 902248726219165
ኣፈልባ ሓጺና-ታሕታይ Hasina Tahtay 90222
ቆሓይቶ ኣለል Alel 9008

ዝርዝር ኣስማት ገጠራት ኤርትራ ብ ካርታ