መጸውዒ ናይ ከባቢ ስም ዓዲ ስም ዓዲ ብኢንግሊዝ
ቆሓይን ደማ-ኢታይ Dema-Eitay
ቆሓይን ፋጻቂት Fetsaqit
ቆሓይን ዓውድኩሓ Awudkuha
ቆሓይን ዓዲ-ሕዱግ Adi-Hdug
ቆሓይን ዓደውዓላ Adewala
ቆሓይን ዓዲ-ጸጸር Adi-Tseser
ቆሓይን ዓዲ-ቀይጦ Adi-Qeyto
ቆሓይን ገንዘ Genza
ቆሓይን ምዝራእ-ሽንፋእ Mizrae-Shinfa
ቆሓይን ዓዲ-ሕዱግ Adi-Hidug

ዝርዝር ኣስማት ገጠራት ኤርትራ ብ ካርታ