መጸውዒ ናይ ከባቢ ስም ዓዲ ስም ዓዲ ብኢንግሊዝ ላቲቱድ
ቆሓይን ዓዲ-ቀልቀል Adi-Qelqel 8919
ገረንፊት ብሌት ላስል Bliet Lasl 89131
ተኸላ ዓዲ-ወግሪ Adi-Wegri 89
ቆሓይቶ ሲበራስ Siberas 88988
ዓረት ኣባ-ሰላማ Aba-Selama 888977300302214
ምድሪ-ወዲ-ሰበራ ጻዕዳ-ዓዲ Tzada Addi 885566382474858
ቆሓይቶ ኣስባጡ Asbatu 88296
ዲዖት ዑንጋ Eunga 88136
ቆሓይቶ ዑንጉል Eungul 88136
ምድሪ-ወዲ-ሰበራ ዓዲ-ጋባ Adi Gaba 87992568716987

ዝርዝር ኣስማት ገጠራት ኤርትራ ብ ካርታ