መጸውዒ ናይ ከባቢ ስም ዓዲ ስም ዓዲ ብኢንግሊዝ ላቲቱድ
መረታ-ሰበነ ሰሰው Sesewu 871728
ቆሓይቶ ቦዞ Bozo 87139
ተኸላ ኩዶ-ፈላሲ Kudo-Felasi 867813359528446
ቆሓይቶ ሳፈራ Safera 86741
ተኸላ ዝባን-ዑና Ziban Una 867316545477482
ቆሓይቶ ሕጸይቶ Hitseyto 86722
ቆሓይቶ እብዓ Abea 86527
ቆሓይቶ ኢንድካኮ Eindkako 86302
ቆሓይቶ ሳሕነነ Sahnene 86121
ቆሓይቶ ገርዋን Gerwan 85943

ዝርዝር ኣስማት ገጠራት ኤርትራ ብ ካርታ