መጸውዒ ናይ ከባቢ ስም ዓዲ ስም ዓዲ ብኢንግሊዝ
ደንበዛን ኣፍደዩ Afdiyo
ደንበዛን ዓዲ-ንኣምን Adi-niamin
ደንበዛን ሰረጀቓ Serejeka
ደንበዛን ሽማንጉስ-ላዕላይ Shimangus-lalay
ካርነሽም ኳዜን Quazien
ካርነሽም ገረሚ Gerami
ደንበዛን ምለዛናይ Milzany
ደንበዛን ጣዕረሺ Tareshi
ካርነሽም እምባደርሆ Embaderho
ካርነሽም በለዛ Beleza

Page 3Of 48

ዝርዝር ኣስማት ገጠራት ኤርትራ ብ ካርታ