መጸውዒ ናይ ከባቢ ስም ዓዲ ስም ዓዲ ብኢንግሊዝ
ካርነሽም ምድሪዜን Midrezien
ደንበዛን ደቂ-ሽሓይ Deki-Shehay
ካርነሽም ዓዲ-ንፋስ Adi-Nfas
ደንበዛን ደብሪ Debri
ደንበዛን ዓዲ-ሓንስ Adi-Hans
ደቡባዊ ባሕሪ እምባትካላ Embatkala
ደንበዛን ደቂ-ዳሽም፡ Deki-Dashim
ሴሜናዊ ባሕሪ ድርፎ Dirfo
ደንበዛን ጸዓዘጋ Tseazega
መጽሐ ሒንዚ Hinzi

Page 4Of 48

ዝርዝር ኣስማት ገጠራት ኤርትራ ብ ካርታ