መጸውዒ ናይ ከባቢ ስም ዓዲ ስም ዓዲ ብኢንግሊዝ ላቲቱድ
ደግዔን እምባ-ባርያ Emba-Barya 66939
ዘርኢሞሲ ብርቀነነ Brqenene 66931
ሎጎ-ሳርዳ ምሕራድ-ጨለ Mihrad-Chele 6688
ምድረ ፈላሲ ዓዲ-ቀሺ Adi K'eshi 66721326877383
ታሕታይ ኣጕሩፍ ክሳድ-እምባ Kisad-Emba 66664
ታሕታይ ኣጕሩፍ እምባለኻ Embaleka 666219
ዘርኢሞሲ ጉርጉር Gurgur 66563
ዘርኢሞሲ ነጠባ Neteba 66526
ሎጎ-ሳርዳ ምስራር Msrar 66518
ላዕላይ ኣጕሩፍ ጨዓ Che'a 66469

ዝርዝር ኣስማት ገጠራት ኤርትራ ብ ካርታ