መጸውዒ ናይ ከባቢ ስም ዓዲ ስም ዓዲ ብኢንግሊዝ
ደቡባዊ ባሕሪ ዓርበረቡዕ ArbeRebue
ደቡባዊ ባሕሪ ነፋሲት Nefasit
ደቡባዊ ባሕሪ ማይ-ሓባር Mai-Habar
ከበሳ-ጭዋ ምስጓግ Misguag
ከበሳ-ጭዋ ዓዲ-ጓዕዳድ Adi-Guadad
ከበሳ-ጭዋ ዓዲ-ራእሲ Adi-Rasi
ከበሳ-ጭዋ ክትሞውሊዕ Kitmowli
ከበሳ-ጭዋ ኣባርዳእ Abaedaa
ላምዛ ሰሓርቲ ዓዲ-ሓውሻ Adi-Hawisha
ከበሳ-ጭዋ ዓደም-ነገር Adem-Neger

Page 5Of 48

ዝርዝር ኣስማት ገጠራት ኤርትራ ብ ካርታ