መጸውዒ ናይ ከባቢ ስም ዓዲ ስም ዓዲ ብኢንግሊዝ ላቲቱድ
ላብካ ደባዴብ Debadieb 00457
ላብካ ግዝግዝ Gzgz 00357
ላብካ ቆሮት-ቀይሕ Qorot-Keyih 99956
ላብካ ኣይጠሓል Aythal 99927
ላብካ ዓዲ-ሙሼ Adi-Mushie 98946
ላብካ መፋላቅ Mefalaq 96336
መጋርሕ ገብሲ Gebsi 96048
በጁክ ታጅባ Tajba 94812
ላብካ ኢትዓንደለት Etandelet 94805
መጋርሕ ዓድ-ሓሽል Ad-Hashl 94416

Page 5Of 89

ዝርዝር ኣስማት ገጠራት ኤርትራ ብ ካርታ