መጸውዒ ናይ ከባቢ ስም ዓዲ ስም ዓዲ ብኢንግሊዝ
ከበሳ-ጭዋ ዓዲ-ሓሙሽተ Adi-Hamushte
ከበሳ-ጭዋ ላጕየን Laguyen
ከበሳ-ጭዋ ዓዲ-ጎምበሎ Adi-Gombele
ጽልማ ዓዲ-ላምዛ Ai Lamza
ከበሳ-ጭዋ ሰላዕ-ዳዕሮ Sela-Daero
ካርነሽም ምድሪ-ዛውል Midri-Zawil
ደቡባዊ ባሕሪ ጋዴን Gadien
ሰፍኣ ባምቡቆ Bambuk
ደቡባዊ ባሕሪ ዓዲ-ሮሶ Adi-Reso
ሰፍኣ ዓዲ-ጒላ Adi-gula

Page 6Of 48

ዝርዝር ኣስማት ገጠራት ኤርትራ ብ ካርታ