መጸውዒ ናይ ከባቢ ስም ዓዲ ስም ዓዲ ብኢንግሊዝ ላቲቱድ
በጁክ ግረሽ Gresh 92208
በጁክ ጋሞ Gamo 91594
በጁክ ሓመልማሎ Hamelmalo 88836
መጋርሕ ቦሳ Bosa 88074
በጁክ ባሽሪ Bashri 86924
መንሳዕ ቤት ኣብርሀ መራት Merat 86892
በጁክ ሕጸጽ Hitsets 84992
በጁክ ኩርባ-በረድ Kurba-Bered 84392
መጋርሕ ሽናራ Shnara 81821
መጋርሕ ለበዳ Lebeda 806

Page 6Of 89

ዝርዝር ኣስማት ገጠራት ኤርትራ ብ ካርታ