መጸውዒ ናይ ከባቢ ስም ዓዲ ስም ዓዲ ብኢንግሊዝ
ከበሳ-ጭዋ ዓዲ-ሳህላይ Adi-Sahlay
ሰፍኣ ዓደ'ሕፈራ Adi-Hifera
ጽልማ ቃቕብዳ Kaketba
ጽልማ ዓደ-ብዛገ Addi Bzage
ከበሳ-ጭዋ ሽከቲ Sheketi
ጽልማ ዓዲ ፍኒን Adi Fnin
ጽልማ ዓዲ-ባሮ Adi Baro
ጽልማ ዓዲ-ጓሪ Adi Guari
ጽልማ ዓደ-ገልግል Ade gelgil
ሰፍኣ ዓዲ-ፈለስቲ Adi-Felesti

ዝርዝር ኣስማት ገጠራት ኤርትራ ብ ካርታ