መጸውዒ ናይ ከባቢ ስም ዓዲ ስም ዓዲ ብኢንግሊዝ ላቲቱድ
መስሓል ወደ’ከለ ዓዲ-ንግድዮ Adi-Ngdyo 0
መስሓል ወደ’ከለ መምብሮ Membro 0
መስሓል ወደ’ከለ ክሳድ-ብሩኻ Kisad-Biruk 0
ወደ’ከለ ኣኽራን ዓዲመስገነ Adimesgene 0
ወደ’ከለ ኣኽራን እንገበቶ Engebto 0
ወደ’ከለ ኣኽራን መስሓል Meshal 0
ወደ’ከለ ኣኽራን ጸሊም ቀላይ Tselim Kelay 0
ወደ’ከለ ኣኽራን ዓዲሻሁ Adishahu 0
ወደ’ከለ ኣኽራን ዒንጣ Einta 0
ዝባውንቲ ዓድ-ምባርኽ Adi-Mibark 0

ዝርዝር ኣስማት ገጠራት ኤርትራ ብ ካርታ