መጸውዒ ናይ ከባቢ ስም ዓዲ ስም ዓዲ ብኢንግሊዝ
ቡያ ኢራፋይለ Irafayle
ሰፍኣ ጫዓት Chaat
ዓይላ-ጉንደት ዓዲ-ነዂዐ Adi-Nekuo
ጽልማ ጽንዕቶ tsineto
ቡያ ወሰና Wesena
ጉሕጭዓ ዘመር Zemer
ጽልማ ዓደቀ-ቶዂላ Ad Deka Takla
ጉሕጭዓ ገርጠጢ Gerteti
ጉሕጭዓ ዓዲ-ሕዝባይ Adi-hizbay
ቆላ-ሰራየ ደብረ-መንቆርዮስ Debre-Menkoryos

ዝርዝር ኣስማት ገጠራት ኤርትራ ብ ካርታ