መጸውዒ ናይ ከባቢ ስም ዓዲ ስም ዓዲ ብኢንግሊዝ ላቲቱድ
ደንበዛን ደቂ-ገብሩ Deki-Gebru 6
ደንበዛን ደቀምሓረ Dekemhare 58
ደንበዛን ዓዲ ተከሌዛን Adi Tekelezian 57
ካርነሽም ዛግር Zagir 56
ኣሸራ ዓዳይ Aday 5533
ካርነሽም ወኪ Weki 55
ደንበዛን ጉሪታት Guritat 55
ደንበዛን ሓየሎ Hayelo 54
ደንበዛን ደቂ-ዘርኡ Deki-Zeru 54
ደንበዛን ደቂ-ዘርኡ Deki-Zeru 54

ዝርዝር ኣስማት ገጠራት ኤርትራ ብ ካርታ